Timmy Schollenberger

Timmy Schollenberger

Fachverantwortlich Ausbildung Kategorie A

Fahrlehrer Motorrad Kategorien A1, Ab, A
Fahrlehrer Auto Kategorien B, BE

WAB Moderator
Kursleiter Motorrad Grundkurse
Kursleiter VKU


Email: timmy.schollenberger@driving-park.ch 
Mobile: 079 694 00 08